Nu bygger vi Hamntorget

Det nya området Hamntorget kommer att byggas i två etapper.

Med start tisdagen den 5 maj tas ytterligare ett steg i utvecklingen av Inre hamnen, då den första etappen i byggnationen av det nya området Hamntorget påbörjas.

Hamntorget är det nya namnet på området mellan Sjöfartsföreningen och Kustbevakningen på Norra kajen. Ett stort asfaltslandskap som en gång i tiden har varit en viktig plats för hamnverksamhet och som på senare år haft lite olika funktioner. Nu är tanken att detta ska bli ett attraktivt och trivsamt stadsrum i direkt anslutning till vattnet i Oskarshamn.

I planerna för Hamntorget finns en kajpromenad med två olika trädäck där man kan slå sig ner och grilla, umgås eller njuta av utsikten över vattnet och stadssilhuetten i bästa väderstreck. I den första etappen finns också en gräsyta och planteringar för att mjuka upp den hårda miljön och koppla an till Hamnparken på andra sidan Norra Strandgatan. Oskarshamns padelklubb har redan anlagt två nya padelbanor i området, vilka vävs in i Hamntorgets nya utformning.

Oskarshamns kommun kommer också att arbeta med säkerheten på olika sätt. Ett stängsel kommer att sättas upp mot järnvägen och en trafiksäker passage över Norra Strandgatan ska byggas. För att markera kajkanten kommer pollare att placeras ut med hängande kätting emellan.

Arbetet med Hamntorgets första etapp utförs av Akea och startar den 5 maj och beräknas vara klart i slutet av augusti. Arbetena på Norra Strandgatan genomförs under senhösten.

Förhoppningsvis kan den andra etappen av Hamntorget påbörjas redan kommande år och då finns bland annat olika aktivitetsytor för spontanidrott och fler sittytor i planerna. I utformningen av platsen har Oskarshamns unga medborgare varit en viktig målgrupp, och förhoppningen är att detta ska bli en aktiv och omtyckt mötesplats i staden.