Nu kan föreningar ansöka om stöd för merkostnader och intäktsbortfall

Tomma läktarplatser

Den 10 november beslutade Folkhälsomyndigheten om skärpta allmänna råd för Kalmar län. Samtidigt beslutade Länsstyrelsen Kalmar län att begränsa allmänna sammankomster till 50 personer.  Oskarshamns kommun har beslutat att stödja föreningslivet med 2 miljoner kronor under hösten. Med anledning av de skärpta allmänna råden möjliggör vi för föreningar att ansöka om merkostnader och intäktsbortfall som är en direktföljd av de skärpta allmänna råden.

Det innebär att de föreningar som tidigare i höst sökte medel kan komplettera sina ansökningar och att föreningar som inte har sökt tidigare kan lämna in en ny ansökan. Ansökan ska endast avse merkostnader och ekonomiskt bortfall för perioden 10 november till 8 december 2020 och som ni inte har sökt om tidigare.

I riktlinjerna finns information om vilka föreningar som kan söka, vilka slags kostnader som ges stöd för samt vilka prioriteringar som kommer att göras då medlen fördelas.

Vi behöver er ansökan senast den 30 november och förväntar oss att stödet kommer kunna betalas ut under december månad.

Klicka här för information och riktlinjer

Klicka här för att komma till ansökan

Har ni frågor angående ansökan är ni välkomna att kontakta:

Idrottsföreningar och övriga

Jonas Ström, 0491-880 00, jonas.strom@oskarshamn.se. 

Kulturföreningar

Nathalie Karlsson, 0491-880 00, nathalie.karlsson@oskarshamn.se.

Samlingslokaler och samhällsföreningar

Kristina Hägg-Blecher, 0491-880 00, kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se.