Skärpta allmänna råd gäller

En gul pratbubbla med svart utropstecken i mitten.

På tisdagen, den 10 november, beslutade Folkhälsomyndigheten om skärpta allmänna råd för länet. För Oskarshamns kommun för besluten med sig ett antal förändringar och stängningar av verksamheter.

Vi uppdaterar löpande här på oskarshamn.se hur vi anpassar våra egna verksamheter efter de skärpta allmänna råden. Alla förändringar och stängningar finns samlade och sidan uppdateras efter hand.  

Information in english

Från och med 10 november uppmanas alla som vistas i Kalmar län att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Verksamheter bör vidta åtgärder

Förutom skärpta allmänna råd för individer gäller beslutet också för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i länet. Det innebär att:

  • Alla verksamheter i regionen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, öppettiderna anpassas och verksamheterna erbjuder digitala alternativ.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Oskarshamns kommun som arbetsgivare har skärpt restriktionerna för möten, resor och utbildningar för medarbetare, och uppmanar den som kan arbeta hemifrån att göra det – men det är givetvis många verksamheter som inte kan drivas på distans.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om de allmänna råden

Det är efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Kalmar län, som Folkhälsomyndigheten tog beslut om lokala allmänna råd för Kalmar län. Bakgrunden är en kraftigt ökad smittspridning de senaste veckorna och en ökning av antalet inlagda på länets sjukhus.

Beslutet om skärpta allmänna råd gäller till och med den 13 december – men kan förlängas.

Beslut om att begränsa allmänna sammankomster till 8 personer gäller från och med 24 november.