Adress- och fastighetsinformation

Fastighetsinformation

I Oskarshamns kommun kan Servicecenter i Stadshuset svara på enklare frågor om fastighetsbeteckningar, adresser och ägare. Vi på kartavdelningen kan hjälpa dig med övrig fastighetsinformation, till exempel förrättningskartor, fastighetsgränser, gränsvisning med mera. Du kan också logga in på Lantmäteriets webbplats "Min fastighet" med e-legitimation.

Adresser

Alla entréer till bostäder och verksamheter ska ha en adress. Det är kommunen (inte Latmäteriet) som ansvarar för adressättningen och det är vi på samhällsbyggnadskontorets kartavdelning som har hand om detta.

Adresser i tätorterna

Adresser i tätorterna består av gatunamn och adressnummer med eventuell bokstav. Exempelvis Storgatan 13 A. Adressnumreringen på en gata görs med udda siffror till vänster och jämna nummer till höger.

Adresser på landsbygden

På landsbygden består adressen trakt- eller bynamn samt nummer eller gårdsnamn och nummer. Exempelvis Boda 10 eller Flinshult Snickeboa 3.

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat area, antal rum och kökstyp.

Vi på kartavdelningen ajourhåller lägenhetsregistret med uppgifter om nya, ändrade och borttagna lägenheter.

Du kan läsa mer om lägenhetsregistret på Lantmäteriets webbplats.