Tillgänglighet hissar

Oskarshamns kommun ansvarar för alla hissar i kommunala byggnader. Förutom att sköta underhåll av hissarna ser vi till att de är anpassade och tillgängliga för alla.

En inventering av hissarna pågår. När den är klar kommer vi att publicera informationen här på sidan.

Behöver du veta redan nu vilka tillgänglighetskriterier respektive hiss i våra byggnader uppfyller kan du kontakta Tekniska kontoret, 0491-880 00 (Servicecenter).