Bygglov och anmälan

På byggavdelningen hanterar vi bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälningspliktiga åtgärder. Vi ansvarar även för tillsyn av byggverksamheten. Tillsynen omfattar också ovårdade byggnader och tomter, ventilationskontroll med mera. Allt detta gör vi enligt plan- och bygglagen, PBL.

Inför ett besök hos oss rekommenderar vi dig att alltid ringa först för att boka en tid med en handläggare för att säkerställa att någon kan ta emot dig.

Kontakt
Byggavdelningen
Telefon: 0491-880 00 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag–torsdag klockan 09.30–11.30 på 0491-887 30. 

För frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS med mera
kontakta byggnadsinspektörerna via 0491-880 00.

Avvikande öppettider sommaren 2023:

Byggfunktionen har stängt vecka 29.

Under vecka 29 och 30 är telefontiden stängd, kontakta oss via e-post sbk@oskarshamn.se eller Servicecenter 0491-88 000.