Bygglov och anmälan

På byggavdelningen hanterar vi bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälningspliktiga åtgärder. Vi ansvarar även för tillsyn av byggverksamheten. Tillsynen omfattar också ovårdade byggnader och tomter, ventilationskontroll med mera. Allt detta gör vi enligt plan- och bygglagen, PBL.

Inför ett besök rekommenderar vi dig att alltid ringa först för att boka en tid med en handläggare för att säkerställa att någon av dem kan ta emot dig.

 

Kontakta oss

Byggavdelningen
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag–torsdag klockan 09.30–11.30 på 0491-887 30.

OBSERVERA! 

Byggavdelningen har stängt vecka 30.

Under veckorna 29–31 är telefontiden stängd, kontakta oss via e-post eller via Servicecenter, 0491-880 00.

Just nu är det många som ansöker om bygglov, vilket betyder att handläggningstiden kan vara längre än normalt. Även svarstider för frågor via e-post och telefon påverkas.

Frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS med mera
Byggnadsinspektörerna kontaktas via 0491-880 00.