När behövs bygglov?

Bygglov krävs bl.a. när du ska:

  • bygga en ny byggnad eller anläggning
  • göra en tillbyggnad
  • glasa in en altan
  • ändra en byggnads utseende t.ex. vid insättning, byte eller borttagning av fönster och dörrar samt vid byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • uppföra murar eller plank
  • flytta en befintlig byggnad
  • ändra användningssätt av en byggnad
  • anlägga en parkering

Mer information om bygglov hittar du under rubriken "Bygglov och övriga tillstånd".

Kontakta oss

Byggavdelningen


E-post: sbk@oskarshamn.se

Tfn: 0491-88000 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag - torsdag kl. 09:30-11:30 på 0491-88730.

Frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS  m.m
Byggnadsinspektörerna kontaktas via 0491-88000.