När behövs bygglov?

Bygglov krävs bland annat när du ska:

  • bygga en ny byggnad eller anläggning
  • göra en tillbyggnad
  • glasa in en altan
  • ändra en byggnads utseende t.ex. vid insättning, byte eller borttagning av fönster och dörrar samt vid byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • uppföra murar eller plank
  • flytta en befintlig byggnad
  • ändra användningssätt av en byggnad
  • anlägga en parkering

Mer information om bygglov hittar du under rubriken "Bygglov och övriga tillstånd".

Kontakta oss

Byggavdelningen
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag–torsdag klockan 09.30–11.30 på 0491-887 30. Onsdagen den 15 september och torsdagen den 16 september är dock telefontiden inställd på grund av utbildning.   

För frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS med mera
kontakta byggnadsinspektörerna via 0491-880 00.