Vilka regler gäller för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser?

Riktlinjer för uteserveringar

Uteserveringar är ett naturligt och omtyckt inslag i Oskarshamns stadsmiljö, och bidrar starkt till en attraktiv atmosfär. För allas trivsel har riktlinjer tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för Tekniska kontoret, Samhällsbyggnadskontoret, Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Här kan du läsa om vilka riktlinjer som finns för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser.

Kontakta oss

Byggavdelningen


E-post: sbk@oskarshamn.se

Tfn: 0491-88000 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag - torsdag kl. 09:30-11:30 på 0491-88730.

Frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS  m.m
Byggnadsinspektörerna kontaktas via 0491-88000.