Länsstyrelsen handlägger djurskyddsärenden

Vad handläggs inte av Samhällsbyggnadskontoret?

  • Klagomål på vanvårdade djur. Detta ansvarar Länsstyrelsen i Kalmar län för.
  • Klagomål på lösspringande katter och kaniner. Detta bedöms normalt inte vara en olägenhet enligt miljöbalkens definition.
  • Klagomål på vilda djur som t.ex. grävling, hjort, kråkor och måsfåglar:
    kontakta fastighetsägare.

Det är det inte längre Samhällsbyggnadskontoret som handlägger djurskyddsärenden enligt djurskyddslagstiftningen. Från och med den 1 januari 2009 övertog Länsstyrelsen i Kalmar Län tillsynsansvaret för den offentliga kontrollen enligt djurskyddslagstiftningen.

Vill du komma i kontakt med en djurskyddshandläggare, vänligen kontakta Länsstyrelsen i Kalmar Län, telefon växel 010-223 80 00.

Om du är osäker vart du ska vända dig i olika frågor kan du kontakta Samhällsbyggnadskontoret.

Hundar och katter

Samhällsbyggnadskontoret tar regelbundet emot klagomål på skällande hundar och på katter som uträttar sina behov i grannens trädgård, i sandlådor med mera.

Det är djurägarens ansvar att hålla sina djur under den uppsyn som krävs för att hindra att djuren orsakar en störning eller olägenhet för andra. Tänk också på att det även finns människor som är allergiska eller rädda för hundar och katter.

Kontakta oss
Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn