Livsmedel och tobak

Livsmedelsförsäljning

Funderar du på att bli eller är du redan livsmedelsföretagare? Information om vilka regler som gäller och vad du behöver tänka på hittar du via länken starta och bedriva livsmedelsverksamhet.

Är du intresserad av resultatet från kontrollen av livsmedelsverksamheter eller vilka områden som kan komma att kontrolleras vid en kontroll av en livsmedelsverksamhet? Information om detta hittar du via länken kontroll av livsmedelsverksamheter.

Om du vill lämna klagomål som rör livsmedel går du via länken misstänkt matförgiftning och fusk.

I Oskarshamns kommun finns cirka 220 livsmedelsverksamheter registrerade som på olika sätt hanterar livsmedel. Allt från restauranger, butiker, skolor, dricksvattenproducenter och andra verksamhetstyper.

I Sveriges alla kommuner ska kontroll av livsmedelsverksamheter utföras för att kontrollera att livsmedelsföretagare följer gällande regler. Alla ska kunna känna matglädje och inte bli sjuk av maten eller lurad av informationen som ges om livsmedel.

Har du frågor som rör livsmedel som du inte hittar svar på via vår webbplats eller frågor om vilka regler och krav som gäller, kontakta oss på Samhällsbyggnadskontoret eller Tekniska kontoret så försöker vi hjälpa dig.

Försäljning av tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Se länkar till sidorna med regler om försäljning av tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.