Misstänkt matförgiftning och fusk

Anmälan misstänkt matförgiftning

Om du tror att du blivit sjuk eller drabbats av en allergisk reaktion av mat eller dryck från en restaurang, en butik eller ett annat matställe inom Oskarshamns kommun bör du utan dröjsmål anmäla det till Samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret kan då starta en utredning om orsaken till det inträffade. Anmälan bör göras så snabbt som möjligt, dels för att förhindra att fler drabbas men även för att sannolikheten att hitta orsaken är större ju snabbare utredningen startar.

De uppgifter som du fyller i anmälningsformuläret är offentliga, även ditt namn och telefonnummer. Det går att vara anonym men det kan underlätta utredningsarbetet om de drabbade kan kontaktas om det under utredningen uppstår frågor. Tänk på att inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill vara anonym.

Du anmäler misstänkt matförgiftning genom att kontakta Samhällsbyggnadskontoret via telefon, mejl eller genom att fylla i blankett för anmälan om misstänkt matförgiftning som sedan skickas in till Samhällsbyggnadskontoret. 

Anmäl misstänkt bedrägeri eller fusk

Om du misstänker att något inte stämmer med det livsmedel som serverats eller sålts i Oskarshamns kommun bör du kontakta Samhällsbyggnadskontoret och anmäla det. Det kan exempelvis vara att det enligt menyn står att det ska vara fetaost men du misstänker att du serverats salladsost. Det kan vara att du misstänker att ett annat livsmedel som du serverats inte överensstämmer med det som livsmedelsinformationen angett. Även du som jobbar inom livsmedelsbranschen kan anmäla och tipsa om du misstänker livsmedelsbrott eller fusk.

Du kan även vända dig till livsmedelsombudsmannen på Livsmedelsverket om du misstänker fusk som rör livsmedel.

Tänk på att inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill vara anonym. För att en anmälan ska vara anonym behöver du ringa med skyddat nummer eller skicka mail från ett mailkonto som inte går att koppla till en enskild person. Du ska inte uppge namn eller adress under samtalet eller i mailet. Du kan även skicka in eller lämna ett osignerat brev i kommunens postlåda vid stadshuset.

Du kan ha rätt till ersättning

Om en livsmedelsföretagare orsakar matförgiftning kan du som drabbats ha rätt till ersättning enligt produktansvarslagen (1992:18). I Produktansvarslagen finns regler om skadestånd för personskada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist. Det finns även möjlighet att stämma företaget i tingsrätten eller vända sig till ansvarsnämnden för hotell och restaurang. Tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret kan tyvärr inte hjälpa dem som drabbats av matförgiftning med att få ersättning.