Specialkost

Vårdnadshavare eller myndig elev ansvarar för att korrekta uppgifter är lämnade vid behov av specialkost.

För att få specialkost av medicinska skäl i Oskarshamns kommun krävs läkarintyg samt ett kostintyg med tydliga uppgifter som skickas in via våra e-tjänster. E-tjänsten hittas via www.oskarshamn.se
klicka på mina sidor/E-tjänster och sök specialkost, välj tjänst och gå vidare
I E-tjänsten kan du uppge vilken kost barnet eller eleven har behov av. Tänk på att anmälan behöver göras en gång per läsår. Till barn som är på förskola ansöker man även om avvikande kost:

Specialkost av medicinska skäl
Specialkost erbjuds till matgäster som av medicinska skäl behöver det utifrån diagnos och ordinarie behandling

Ur ett säkerhetsperspektiv ska specialkost på medicinska grunder styrkas av intyg från legitimerad läkare eller legitimerad dietist
Specialkost definieras som mat vid specifika sjukdomstillstånd som ex, en glutenfri kost, komjölksproteinfri kost.
Utöver specialkost erbjuds lakto-ovo vegetarisk kost

Övertygelsekoster som t.ex. kost utan E-nummer, eko-livsmedel eller glutenfri kost utan diagnos erbjud inte
Kost som innehåller nötter, jordnötter, mandel, sesamfrö serveras inte i förskola och skola.

Kost för barn med särskilda behov är en form av specialkost
Ett exempel på specialkost är så kallad kost för barn med särskilda behov. Denna kost ges exempelvis till elever som inte växer som förväntat. Måltiden blir då extra viktig för att eleven ska täcka sitt energi- och näringsbehov och orka med skolarbetet. För det mesta fungerar den ordinarie menyn, där eleven kan välja bort rätter och finna alternativ bland övriga rätter. Särskild kost erbjuds endast om starka medicinska skäl finns. Kost för barn med särskilda behov erbjuds under en begränsad tidsperiod och ska följas upp av behandlaren. Observera att kravet om näringsriktig skolmat inte alltid kan följas fullt ut vid vissa av dessa typer av koster.

Vegetarisk kost och kost fri från fläsk
Vegetarisk kost räknas inte som specialkost. I skolan serveras minst ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ som alla kan välja. Inte heller kost fri från fläskkött räknas som specialkost, eftersom eleven kan välja andra alternativ de gånger vi serverar fläskkött.

Kontakta oss vid sjukdom 
Om ditt barn har specialkost, kontakta skolrestaurangen om ditt barn är sjukt och när barnet är tillbaka i skolan igen. Detta för att minska matsvinn och onödigt arbete.
Ändringar utav kosten görs direkt i E-tjänsten.
Om eleven under två veckors tid inte hämtat ut sin specialkost kommer den att dras in.

Specialkosten hämtas alltid på anvisad plats
Specialkosten hämtas alltid på anvisad plats. I varje skolrestaurang finns det alltid en kökspersonal som kan svara på vad maten innehåller. De bär ett svart förkläde med röd text på.

Om något barn får i sig fel mat, kontaktas alltid vårdnadshavare, personal och kökschef omgående.

Om behov utav specialkost inte längre behövs görs en avanmälans i E-tjänsten

Frågor och synpunkter
Kontakta i första hand restaurangen på ditt barns skola om du har frågor eller synpunkter. För övergripande frågor, kontakta Lillemor Persson, avdelningschef, lillemor.persson@oskarshamn.se