Vilda djur i trädgården

Tänk på att aldrig ta med dig djurungar som verkar övergivna, eftersom det gör mer skada än nytta och är inte tillåtet. Mamman lämnar ofta ungarna, men finns nästan alltid i närheten. Det är heller inte tillåtet att förvara vilda djur utan tillstånd.

Om vilda djur som inte tillåts att jagas orsakar skador på hus eller tomt ska du i första hand vidta skadeförebyggande åtgärder. Det är inte tillåtet att bekämpa djuren utan tillstånd. Ta vid behov kontakt med länsstyrelsen för råd om lämpliga åtgärder.

1. Vildsvin

Vildsvinen äter upp sig inför vintern och vet att det finns godsaker i trädgårdarna. Vildsvinen är nattdjur och är mest aktiva sen natt eller tidig morgon. Det innebär också att de är svåra att upptäcka och oftast ser man bara resultatet av deras framfart på morgonen.

Det du som fastighetsägare eller koloniinnehavare kan göra är att plocka upp fallfrukt och kasta bort. Inte kasta precis utanför tomtgränsen eller i komposten, för då letar vildsvinen där också, utan långt bort eller i soporna (gröna påsen). Är du riktigt rädd om sin trädgård eller kolonilott får du kosta på dig eltråd som du har på om nätterna. Ljud från en radio eller ljus nattetid kan också ha effekt, åtminstone en tid.

Oskarshamns kommun och kommunjägarna är väl införstådda med problemen. Prova först med att plocka upp fallfrukten! Vildsvinen är väldigt många och det är förenat med stora säkerhetsrisker att skjuta dem i tätbebyggt område. Man använder vapen som bäst lämpar sig att använda där människor och tama djur inte vistas.

Kommunens skyddsjägare planerar att genomföra en jakt för att störa och även skjuta vildsvin i tätortsnära områden. Vi ser gärna att även andra med tätortsnära mark hjälper till att störa och skjuta vildsvinen.

2. Rådjur

Rådjur är inte klassade som skadedjur eftersom de inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Men de är inte välkomna in i våra trädgårdar då de äter gärna upp allt som planterats. Det är fastighetsägaren själv som får vidta åtgärder för att rådjuren inte ska trivas i trädgården.

För att rådjur inte ska förstöra odlingar verkar det effektivaste sättet vara att stängsla in dessa. Stängslet bör vara högt, minst 160 centimeter, men helst 180–200 centimeter. Du kan också prova att sätta ett högt stängsel tillfälligt där rådjuren verkar ha sina gångstråk. Det säkraste sättet att odla utan stängsel är att breda ut kycklingnät över odlingen. Det finns även gröna som då syns mindre.

Välj plantor som rådjuren inte tycker om. Bland perennerna undviker rådjuren bland annat backsippa, adonis, temynta, vallmo, malört, pion, daggkåpa, Mose brinnande buske, daglilja och lupin. Magnolia, berberis, syren, snöbär och oxbär är träd och buskar som rådjuren inte verkar röra. Vill du ha lökväxterna ifred kan du odla liljor, balkansippor, kejsarkrona, allium samt påsk- och pingstliljor. Dina favoritväxter kan du rädda genom att plantera lavendel bredvid dem. Även extremt taggiga och giftiga växter undviker rådjuren. 

Vid fråga om jaktbart vilt kontakta kommunjägarna via Servicecenter, 0491-880 00. För att skjuta inne i tätorter krävs tillstånd av polisen. För rådjur gäller begränsad jakttid.

3. Grävling

Har du djur i din trädgård som tar sig in under huset? Då kan det vara grävling. Under hösten bygger de upp sitt fettlager inför vintern och skaffar en lugn och skön plats att övervintra på. Precis som med många andra djur som exempelvis vildsvinen äter de frukt och mask så försök i första hand att plocka undan nedfallen frukt. Masken är inte mycket att göra åt.

Man bör se upp om grävlingen börjar bygga bo under en husgrund på tomten. Den skickliga grävaren kan bygga stora lyor. Har de börjat bygga bo under huset kan du prova med att sätta upp pinnar med trasor indränkta med parfym eller andra mänskliga dofter vid gångarna under huset. Ingången bör sättas igen och husgrunden tätas, på natten när grävlingen inte är inne.

Hjälper inte ovan nämnda åtgärder kan du, i sista hand, kontakta kommunjägarna via Servicecenter, 0491-880 00. Då kan du få hjälp med fälla. Fällorna måste ha kontinuerlig tillsyn. Kommunjägarna kan ta ut en mindre avgift för tjänsten att hantera fällor.

Den allmänna jakttiden på grävling är från 1 augusti till 15 februari, men skyddsjakt kan tillåtas hela året på vissa villkor. Det gäller skyddsjakt på öar samt på gård eller i trädgård. Vanligen fångas grävlingen i fälla vid skyddsjakt. Grävlingen bör avlivas på plats efter fångsten. Djuret får inte flyttas till annan plats, utom för att avlivas. (Se 41 och 12 a §§ Jaktförordningen samt 29§ punkt 3, NFS 2002:18).

4. Igelkott

Igelkottar är fridlysta vilket innebär att man inte får röra, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. Fridlysningsbestämmelserna kan man läsa mer om i 8 kap. i miljöbalken. Man får aldrig fånga eller flytta en igelkott utan tillstånd från länsstyrelsen.

5. Fladdermus

Alla fladdermöss är sedan 1986 enligt lag fredade (3§ jaktlagen). Detta innebär naturligtvis att de inte får dödas. Det finns heller inga skäl att döda eller att fånga fladdermöss i hus eftersom man inte kan lösa ett sanitärt problem på det sättet. Dels hittar man sällan djuren, dels ersätts nästan alltid de dödade djuren av nya individer, varvid problemen kvarstår.

För att fånga och flytta fladdermöss krävs dispens från fridlysningsbestämmelserna av länsstyrelsen. Detta kan möjligen vara aktuellt i samband med renoveringar vintertid, då fladdermössen är i dvala och därför kan fångas in.

Ibland får man in fladdermöss i bostadsrum. Det händer särskilt i slutet av juli och början av augusti när ungarna håller på att lära sig flyga. Bästa sättet att få ut fladdermusen är att öppna fönstren på vid gavel och eventuellt släcka ljuset. Det brukar då inte dröja länge förrän den själv hittar ut. Hittar man en fladdermus som ligger på golvet och inte kan flyga ut själv bör man försöka hjälpa den. Ta på dig en handske och fatta djuret varligt runt kroppen. Bär ut den och häng upp den upp-och-ner på en trädstam eller på en vägg. Observera att djuret måste placeras på en skuggig plats.

6. Orm

Vårsolen lockar fram ormarna ur sina gömställen. Av våra svenska ormar är det bara huggormen som är giftig, men den går aldrig till anfall och biter inte om man inte trampar nästan rätt på den. Alla andra ormar är ofarliga.

Ormar är inte klassade som skadedjur, eftersom de inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren får själv ta ansvar för att åtgärder mot ormar vidtas.

Vanliga förebyggande åtgärder är:

  • Håll gräset kortklippt.
  • Avlägsna rishögar och stenrösen.
  • Se till att komposter och lövhögar inte ligger intill husen.
  • Ha komposten i slutet kärl.
  • Ta bort täta snår, särskilt nära huset och längs med stenmurar.
  • Mura igen eller sätt finmaskigt nät för hål i husgrunder.
  • Kontrollera näten för källarventiler.

Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar, deras ägg och ungar. Undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den. Endast om detta inte är möjligt och ingen annan lösning finns, får du döda huggormen. Ett sätt att fånga ormen är att med hjälp av en löv-räfsa lyfta ner ormen i en hink och sedan lägga något över hinken. Viktiga hjälpmedel är kraftiga handskar, till exempel svetshandskar eller motorcykelhandskar.

Om du fångar en huggorm bör du flytta den till något lämpligt ställe minst ett par kilometer bort. Det är även viktigt att du genomför åtgärder så att din tomt blir mindre attraktiv för ormar, annars finns risken att nya ormar flyttar in.