Aktuella gatuarbeten

Här har vi samlat alla aktuella pågående arbeten inom gatuavdelning. Vilka gator som exempelvis är avstängda, alternativvägar och beläggningsarbeten.

 • 23 feb-30 sep 2021

  Renovering spillvattenledningar Södra vägen

  Under v. 26 kommer ett arbete med renovering av spillvattenledningarna i Södra vägen, Oskarshamn, från Svallidens industriområde till korsning med Norra vägen att påbörjas. Arbetet utförs etappvis...

 • 24 feb-15 dec 2021

  Omläggning VA-ledningar Hökvägen, Oskarshamn

  I början av juni kommer ett projekt med omläggning av VA-ledningar att påbörjas i Hökvägen på sträckan Klintvägen-Orrevägen. Det är huvudledningar för spillvatten och serviser för vatten och...

 • 25 feb-31 aug 2021

  Beläggningsarbeten 2021

  Årets beläggningsarbeten påbörjas vecka 21.Följande gator berörs av större arbeten:- Bastuvägen Misterhult, v 25- Riggaregatan Figeholm, v 25- Äspö Figeholm, v 25- Matrosvägen, v 26- Saltviksvägen, v...

 • 28 feb-17 dec 2021

  Aktivitetsparken N Kajen, etapp 2

  Upphandling av entreprenör för etapp 2 av Aktivitetsparken på N Kajen är nu klar. Entreprenör är NCC Sverige AB och byggstart är planerad till augusti, och ska vara klart till december. Ovan kan du...

 • 01 mar-31 okt 2021

  Omläggning VA-ledningar i Figeholm

  Med start under vecka 16 kommer omläggning av befintliga vatten- och avloppsledningar att utföras i Figeholm. Sträckan som berörs av va-arbetena är Långgrundsvägen-Figeholms Torg-Brogatan-Ågatan,...

 • 03 mar 2021-30 jun 2022

  Vatten- o avlopp Ovädersleden och Kvarnviksvägen

  Kommunen har påbörjat arbetet med att bygga ut vatten- och avlopp på Ovädersleden och Kvarnviksvägen samt höja standarden på vägarna. Arbetet har startat och beräknas pågå till sommaren 2022. PEAB är...

 • 12 mar 2021-31 maj 2022

  VA-utbyggnad Dragskär

  Arbetet med att förse Dragskär med kommunalt vatten- och avlopp är nu färdigt. Slutbesiktning gjordes den 19 maj 2020 med godkänt resultat.  Fastighetsägare som skickat in er anslutnings-ansökan med...