Aktuella gatuarbeten

Här har vi samlat alla aktuella pågående arbeten inom gatuavdelning. Vilka gator som exempelvis är avstängda, alternativvägar och beläggningsarbeten.

 • 13 feb-15 dec 2021

  Köpmangatan, ombyggnad till gångfartsgata

  Inom kort inleds ombyggnaden av Köpmangatan på str Källgatan-Lilla Torget, till gångfartsgata. Likt övriga gångfartsgator i centrum kommer kantstenen att försvinna samt ledstråk för synskadade att...

 • 14 feb 2021-30 jun 2022

  Nytt villaområde vid Gunnarsö

  Röjning och avverkning har påbörjats för de nya villatomterna vid Gunnarsö stugby. Markarbetena med grovplanering av tomterna samt utbyggnad av gator, VA-ledningar samt el o fiber påbörjas under...

 • 23 feb 2021-30 jun 2022

  GC-bana Södra vägen

  Projektet med ny gång- o cykelbana längs Södra vägen på str från rv37/47 till Norra vägens anslutning har påbörjats. Arbetet har inletts med renovering av spillvattenledningarna i Södra vägen, från...

 • 24 feb-15 dec 2021

  Omläggning VA-ledningar Hökvägen, Oskarshamn

  Omläggning av VA-ledningar i Hökvägen på sträckan Klintvägen-Orrevägen pågår. Det är huvudledningar för spillvatten och serviser för vatten och spillvatten som ska läggas om. Dessutom kommer en...

 • 28 feb-17 dec 2021

  Aktivitetsparken N Kajen, etapp 2

  Etapp 2 av Aktivitetsparken på N Kajen har nu påbörjats, och ska vara klart till december i år.Etappen omfattar bl a innebandyplan, fotbollsplan och basketbollplaner samt ytor för samvaro och...

 • 01 mar-31 okt 2021

  Omläggning VA-ledningar i Figeholm

  Omläggning av befintliga vatten- och avloppsledningar pågår i Figeholm. Sträckan som berörs av va-arbetena är Långgrundsvägen-Figeholms Torg-Brogatan-Ågatan, totalt ca 600 m.I samband med...

 • 03 mar 2021-30 jun 2022

  VA-utbyggnad Ovädersleden och Kvarnviksvägen

  Arbetet pågår med att bygga ut vatten- och avlopp på Ovädersleden och Kvarnviksvägen samt höja standarden på vägarna. Arbetet beräknas klart i Ovädersleden till december 2021 och hela projektet, i...

 • 12 mar 2021-31 maj 2022

  VA-utbyggnad Dragskär

  Arbetet med att förse Dragskär med kommunalt vatten- och avlopp är färdigt. Slutbesiktning gjordes den 19 maj 2020 med godkänt resultat.  Fastighetsägare som skickat in er anslutnings-ansökan med...