Aktuella gatuarbeten

Här har vi samlat alla aktuella pågående arbeten inom gatuavdelning. Vilka gator som exempelvis är avstängda, alternativvägar och beläggningsarbeten.

 • 18 jan 2019-31 maj 2022

  VA-utbyggnad Dragskär

  Arbetet med att förse Dragskär med kommunalt vatten- och avlopp är nu färdigt. Slutbesiktning gjordes den 19 maj 2020 med godkänt resultat.  Fastighetsägare som skickat in er anslutnings-ansökan med...

 • 01 apr 2020-15 maj 2021

  Östra Storskogen Etapp 2

  Etapp 2 av Östra Storskogens industriomåde påbörjas under september. Etappen omfattar sprängning av ca 32 000 m3 berg, jordschakt och terrassering för blivande industrimark. Utbyggnad av ca 300 m...

 • 22 okt 2020-16 apr 2021

  Ombyggnad Norra Strandgatan

  Sedan i höstas pågår en ombyggnad av Norra Strandgatan, mellan Jungergatans västra och östra anslutning.Projektet är en del av "Inre hamnen"-projektet och följer den detaljplan som togs fram för att...

 • 15 jan-31 maj 2021

  Ombyggnad rondell och vägmärkesportaler N Fabriksgatan

  En mindre ombyggnad av rondellen vid Folkets Park, samt byte/höjning av tre vägmärkesportaler på Norra Fabriksgatan kommer att ske under våren. Arbetet är en förberedelse för kommande stora och långa...

 • 15 jan 2021-30 jun 2022

  Vatten- o avlopp Ovädersleden och Kvarnviksvägen

  Upphandling pågår av entreprenör för att bygga ut vatten- och avlopp på Ovädersleden och Kvarnviksvägen. Arbetet påbörjas under våren och beräknas pågå till sommaren 2022. Mer information kommer...

 • 18 jan-30 apr 2021

  Ledningsrenovering i Norra Fabriksgatan o Emmekalvsvägen

  Med start i slutet av februari/början av mars kommer lednings- och brunnsrenovering av spill- och dagvattenledningar i Norra Fabriksgatan samt i Emmekalvsvägen att utföras. Vid Norra Fabriksgatan...

 • 12 feb-31 maj 2021

  Höjning av GC-bron över Norra Fabriksgatan

  Inom kort startar arbetet med att höja GC-bron över Norra Fabriksgatan, mellan Dammgatan och Repslagaregatan. Den gamla bron, förutom pelarna,  ska rivas och en ny högre bro byggas på befintliga...