Aktuella gatuarbeten

Här har vi samlat alla aktuella pågående arbeten inom gatuavdelning. Vilka gator som exempelvis är avstängda, alternativvägar och beläggningsarbeten.

 • 01 feb 2020-30 nov 2022

  VA-arbete Orrevägen-Falkvägen

  VA-omläggning Orrevägen och Falkvägen I början av augusti påbörjas ett projekt med omläggning av VA-ledningar i Orrevägen och Falkvägen. Det är huvudledning och serviser för spillvatten och vatten...

 • 14 feb 2021-15 sep 2022

  Nytt villaområde vid Gunnarsö

  Markarbetena med grovplanering av tomterna samt utbyggnad av gator, VA-ledningar samt el o fiber pågår med full kraft för de nya tomterna vid Gunnarsö stugby.  Tomterna vid Skrovgatan är sålda till...

 • 17 maj 2022-31 jul 2023

  VA-utbyggnad på Vinö

  Utbyggnaden av kommunalt VA (vatten o avlopp) på Vinö är nu klar.De 20 fastigheterna kommer att anslutas till kommunalt vatten från Klintemåla, när ett vattenverk byggts där, vilket planeras till...