Höjning av GC-bron över Norra Fabriksgatan

GC-bro

GC-bron avstängd 10 mars - 30 juni

Arbetet har påbörjats med att höja GC-bron över Norra Fabriksgatan, mellan Dammgatan och Repslagaregatan. Den gamla bron, förutom pelarna,  rivs och en ny högre bro byggs på befintliga pelare.

Projektet är en del av åtgärderna för framtida stora och höga transporter av bl a vindkraftverk från hamnen inåt landet.

Arbetet ska vara klart till 4 juni.

Entreprenaden utförs av NCC Sveriga AB