Ledningsrenovering i Norra Fabriksgatan o Emmekalvsvägen

Med start i slutet av februari/början av mars kommer lednings- och brunnsrenovering av spill- och dagvattenledningar i Norra Fabriksgatan samt i Emmekalvsvägen att utföras.

Vid Norra Fabriksgatan utförs arbetet på sträckan under GC-bron mot Repslagaregatan och berörd sträcka längs Emmekalvsvägen är från nr 90 till nr 122.

Ledningsrenoveringen genomförs schaktfritt genom s.k. infodring då en glasfiberstrumpa dras in i befintlig ledning och efter härdning skapar ett nytt ytskikt.

Entreprenör är Avloppsrallarna AB och arbetet ska vara slutfört till 2021-04-30.