Nytt villaområde vid Gunnarsö

Gunnarsö

Markarbetena med grovplanering av tomterna samt utbyggnad av gator, VA-ledningar samt el o fiber är nu klart för de nya tomterna vid Gunnarsö stugby. 

Havsbadsvägens 16 tomter (närmaste gatan på bilden ovan) kommer att fördelas via kommunens tomtkö. Dessa planeras att släppas under september-oktober 2022.

Tomterna vid Skrovgatan är sålda till Småländska Hem, där de avser bygga 9 st parhus.