Ombyggnad Norra Strandgatan

N Strandgatan

Sedan i höstas pågår en ombyggnad av Norra Strandgatan, mellan Jungergatans västra och östra anslutning.
Projektet är en del av "Inre hamnen"-projektet och följer den detaljplan som togs fram för att möjliggöra byggnation av bostäder på norra hamnen.
Gatan flyttas ca 8 m mot söder (mot kajen).
TRAFIKPROBLEM
Vid en ombyggnation av denna dignitet uppstår alltid vissa trafikproblem.
De största trafikstörningarna kommr att vara under tiden okt-dec.
VÄLJ OM MÖJLIGT ANNAN VÄG
För att underlätta framkomligheten uppmanar vi personbilstrafiken att använda Pilgatan och Jungnergatan som tillfart till hamnområdet.

Entreprenör för arbetet är Skanska, och ombyggnationen ska vara klart  
till 15 april 2021.

Här hittar du en planritning på ombyggnaden

Detalj på övergångställe/GC-passage