VA-utbyggnad på Vinö

Vinö

Utbyggnaden av kommunalt VA (vatten o avlopp) på Vinö är nu klar.
De 20 fastigheterna kommer att anslutas till kommunalt vatten från Klintemåla, när ett vattenverk byggts där, vilket planeras till 2024.

För avloppvattnet har ett minireningsverk byggts på ön.

Samtidigt med VA-utbyggnaden byts vägbelysningen på ön till LED och kablage förbereds för bredband.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE

- Blankett "Ansökan om anslutning till kommmunens allmänna va-anläggning" , till Tekniska kontoret

- Blankett "Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd"  , till Samhällsbyggnadskontoret

- Anvisning "Installation av vattenmätare

- "Vägledning för installation av villapumpstation" 

- "Vägledning för elinstallation av villapumpstation" 

- Checklista för fastighetsägare/entreprenörer 

- Checklista för platsbesök/driftsättning av villapumpstation 

- Produktblad villapumpstation Flygt Compit 900 3fas

- Produktblad sommarhusventil 

- Riktlinjer materialval VA Oskarshamns kommun 

- Information om avbetalningsplan