VA-utbyggnad Ovädersleden och Kvarnviksvägen

VA Ovädersleden

Arbetet pågår med att bygga ut vatten- och avlopp på Ovädersleden och Kvarnviksvägen samt höja standarden på vägarna.

Arbetet beräknas klart i Ovädersleden till december 2021 och hela projektet, i Kvarnviksvägen, kommer att pågå till sommaren 2022.

PEAB är entreprenör för arbetet. 

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE

- Blankett "Ansökan om anslutning till kommmunens allmänna va-anläggning" , till Tekniska kontoret

- Blankett "Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd"  , till Samhällsbyggnadskontoret

- Anvisning "Installation av vattenmätare" 

- "Vägledning för installation av villapumpstation" 

- "Vägledning för elinstallation av villapumpstation" 

- Checklista för fastighetsägare/entreprenörer 

- Checklista för platsbesök/driftsättning av villapumpstation 

- Produktblad villapumpstation Flygt Compit 900 3fas

- Produktblad sommarhusventil 

- Riktlinjer materialval VA Oskarshamns kommun 

- Information om avbetalningsplan