Markupplåtelse

Upplåtelse av offentlig plats

Nästan alla platser utomhus i Oskarshamns kommun där allmänheten kan röra sig är offentlig plats, till exempel trottoarer, torg och parker. För att få använda offentlig plats till försäljning, evenemang och liknande måste tillstånd sökas hos polismyndigheten.

Kommunen har yttranderätt och vetorätt över ansökningarna. Det vill säga att polismyndigheten inte kan utfärda ett tillstånd om inte kommunen godkänner ansökan. Läs mer på Polisens webbplats.

Vid vissa markupplåtelser är kommunen tillståndsgivare till exempel torghandel. I torgahandelsföreskrifterna kan du läsa mer om vad som gäller.

Tillstånd behövs till exempel för:

 • Affischering (även cirkusaffischering och valaffischering)
 • Byggupplag, byggnadsställningar, inplankning, byggskyltar
 • Containrar
 • Reklam
 • Marknader och övriga evenemang
 • Ambulerande försäljning
 • Försäljning utanför butik
 • Uteserveringar
 • Cirkusar
 • Försäljning av julgranar
 • Glasskiosker