Trafiksäkerhet

Vi arbetar kontinuerligt för att höja trafiksäkerheten i Oskarshamns kommun. För att uppnå en trafiksäker kommun är samarbetet med invånarna viktigt. Här hittar du information om hur du som privat person kan hjälpa till för att Oskarshamns kommun ska bli en säker och attraktiv kommun att bo och leva i.

Trafiksäkerheten vid din tomt

För att trafiken på gator i bostadsområden ska vara säker krävs det fri sikt. Häckar, buskar eller annat som växer ut från en tomt får inte skymma sikten. Växterna får inte heller växa ut över gång- och cykelbanor. 

Fastighetsägarens ansvar

Utanför privata fastigheter har fastighetsägaren ett skötselansvar för gångbanan både sommar och vinter. Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna tomten. Om det händer en olycka på grund av att du till exempel inte klippt din trädgårdshäck, kan det innebära att du hålls ansvarig om en olycka inträffar. Så här säger Plan- och bygglagen:

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Du som fastighetsägare har även ansvar att klippa trädgrenar och buskar som växer runt en stolplykta eller stolplucka ifall de förhindrar ljus från att belysa gatan eller försvårar att öppna stolpluckan.

Om du inte klipper trädgårdshäcken eller trädgrenarna när kommunen i brev säger till dig, har vi rätt att beskära häcken på din bekostnad.

Vintertid omfattar ansvaret även snöröjning och halkbekämpning.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom en sikttriangel som sträcker sig 2,5 meter från hörnet längs tomtgränsen och in på uppfarten. 

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att trafiken kan passera under växterna utan problem. 

För att trafikanter ska kunna passera behövs en fri höjd på minst

  • 2,5 meter över gångbana
  • 3,2 meter över cykelväg
  • 4,6 meter över körbana.

Grenar som hänger längre ned över gatan ska du såga av.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd ska du placera minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Tipsa oss!

Ser du att det finns trafikfällor som dessa på kommunens mark så hör gärna av dig!
Servicecenter, servicecenter@oskarshamn.se, 0491-880 00.