Den tätortsnära skogen

Går du ofta i skogen? Tycker du det ser skräpigt ut när kommunen varit och gallrat? Då är du inte ensam. Kommunens skogsansvariga får ofta samtal när kommunen varit och gallrat, både i skogen och på naturmark i villaområdena.

  • Det finns en plan på hur vi ska gallra och röja i villaområdena. Inför år 2018 ligger ett område mellan Norra vägen och Styckegatan, Norrtorn mot E22 samt Misterhult. Hur mycket vi gallrar och röjer i den tätortsnära skogen under en säsong beror till stor del på hur konjunkturen för ris och virke är, samt hur snörik vinter det är.

  • Ligger det kvar ris på gång- och cykelbanor eller stigar ska det bort. Finns döda träd intill gång- och cykelbanor som ser farliga ut, då är ni välkomna att ringa så tar vi bort det. Annars ska restprodukterna vara kvar.

  • Många ringer också på hösten om att det ser skräpigt ut när det finns mycket löv kvar i parker och grönområden. Det är samma sak här. Löven ska vara kvar som näring och skydd för småkryp och växtlighet.

  • Kommunen är certifierad och då ska restmaterialet ligga kvar till nytta för småkrypen och exempelvis lavar. Döda träd och död ved i olika former och buskar och träd som har blommor och bär har särskilt höga naturvärden.

  • Kommunen är dubbelcertifierad, både enligt FCS® (licensnummerFSC-C014930) och PEFC™ (licensnummer PEFC/05-22-11). Att vara certifierad innebär bland annat att man ska ha en "Grön skogsbruksplan". Det finns utsedda skogsrevisorer som också kontrollerar så att kraven enligt certifieringen följs.