Vid vintersäsong med snö

Från 1 november till den 31 mars har Oskarshamns kommun personal i vinterberedskap. Vi får dygnet runt prognoser om snöfall eller plötslig halka. Det betyder att vi snabbt kan rycka ut och snöröja, salta eller sanda.

Oskarshamns kommun och inhyrda entreprenörer snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator, torg och parkeringsplatser i en bestämd ordning.

Gång- och cykelvägarna är prioriterade och åtgärdas först.

Skötsel av gångbanor

Utanför privata fastigheter har fastighetsägaren ett skötselansvar för gångbanan både sommar och vinter. Ansvaret omfattar sommartid att ta bort ogräs och annan växtlighet, sopa upp och ta bort orenligheter och skräp samt hålla minst 2,3 meter höjd fritt från utväxande grenar och buskar. Vintertid omfattar ansvaret även snöröjning och halkbekämpning.

När börjar vi snöröja

Vi börjar snöröja gång- och cykelvägar när det har kommit 5 centimeter snö. Är det 5–8 centimeter snö så snöröjs endast gator av vinterväg klass 1. Det är infartsleder och bussgator.

När snödjupet är 10–15 centimeter snöröjs även gator av vinterväg klass 2. Det är resterande gator.

Vår målsättning är att alla större gator samt alla gång- och cykelvägar ska vara snöröjda innan morgontrafiken börjar.

Du kan hjälpa oss genom att:

 • respektera parkeringsbestämmelserna
 • inte skotta ut snö från tomten på gatan eller gångbanan
 • lämna företräde åt våra snöröjningsfordon

Tänk också på att

 • snöröja till din brevlåda så att du kan få morgontidningen och posten
 • snöröja till din soptunna så att våra sophämtare kan komma fram
 • en felparkerad bil kan ge snöröjarna stora problem

Du kan medverka till att göra gatorna mer framkomliga vintertid genom att

 • välja kollektivtrafik
 • ha bra vinterdäck och vinterrustad bil
 • vara ute i god tid och starta tidigare än normalt
 • bära reflex

Villagatorna saltas och sandas normalt inte alls

Tänk på att fastighetsägarna är skyldiga att snöröja och halkbekämpa gångbanan utanför tomten!

Mindre mängder salt eller sand kan avhämtas gratis:

 • på Tekniska kontorets förråd på Primovägen 6 i Oskarshamn
 • vid reningsverket i Kristdala
 • vid återvinningsgården i Påskallavik
 • vid Fårbo Pulkabacken Källehorvavägen/Djupsjövägen
 • vid Figeholm Reningsverket (kan vara låst, hämta då vid Fårbo)

Har du frågor om vinterväghållningen?

Kontakta gärna Servicecenter, 0491–880 00, servicecenter@oskarshamn.se.