Övergripande information om folkhälsa

En god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt. Hälsan har stor betydelse för människors möjlighet till utbildning, arbetsliv och goda relationer. En god folkhälsa bidrar till ökad välfärd vilket är viktigt för en hållbar utveckling av samhället.

Förutsättningarna för en god hälsa påverkas av livsvillkoren, de omgivande livsmiljöerna, individens egna val och levnadsvanor.

Kommunen har en bred och central roll i arbetet med att ge kommuninvånarna möjlighet till goda livsvillkor och hälsofrämjande livsmiljöer. Många andra aktörer har också möjlighet att påverka folkhälsan - staten, Region Kalmar län, organisationer, föreningar, näringslivet och arbetsgivarna.

Folkhälsoarbetet

Folkhälsoarbetet är en del av arbetet för att förverkliga visionen Oskarshamn – ett energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. Folkhälsoarbetet har sin grund i det övergripande nationella folkhälsomålet vilket är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att underlätta kommunernas arbete med folkhälsa så finns det elva målområden utifrån det nationella folkhälsomålet. Mer om dessa kan du läsa på folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsosamordnare

Varje kommun arbetar olika med folkhälsa och i Oskarshamns kommun finns det en folkhälsosamordnare som arbetar 50 procent med dessa frågor. Folkhälsosamordnaren sitter med i folkhälsorådet och är en länk mellan olika organisationer och närliggande kommuner. Folkhälsosamordnaren är även drivande i olika projekt som rör folkhälsa.