Folkhälsorådet

Enligt folkhälsomyndigheten så anses en god hälsa påverkas av livsvillkor, individens egna val och levnadsvanor.

Folkhälsorådet i Oskarshamns kommun ska arbeta för att ge förutsättningar så att invånarna uppnår en god folkhälsa. Folkhälsorådet arbetar bland annat för att folkhälsofrågor integreras i kommunens verksamhet och med information om folkhälsa.