Kart- och mättjänster

Kartavdelningen har ansvar för kommunens geografiska information.

Vi utför mätningar och skapar kartor för olika ändamål. Det kan till exempel vara kartor för samhällsplanering, byggande och fastighetsbildning. Det kan också vara olika informationskartor som visar utvald information, exempelvis adresser, skolor eller badplatser.

Kartavdelningen är en del av Samhällsbyggnadskontoret.

Kontakt
Kartavdelningen
Telefon: 0491-880 00