Markanvisning Inre hamnen

Är du intresserad av att vara med och bygga Inre hamnen?

Vänligen kontakta Göran Landenius, mark- och exploateringsstrateg, (0491-880 00, goran.landenius@oskarshamn.se) för mer information om framtida etapper eller tillgängliga byggrätter. Inom utvecklingsområdet Inre hamnen finns flera fastighetsägare, där kommunen framförallt är markinnehavare på Brädholmsområdet. För byggrätter i norra delarna av Inre hamnen ansvarar respektive fastighetsägare.

Här kan du läsa mer om Inre hamnen.