2021

Detaljplaner som fått laga kraft 2021

Detaljplan Kristineberg 1:1, Kristineängs förskola, (A 5032), 2021-07-19
Plankarta
Planbeskrivning

Detaljplan Östersjövägen del av kristineberg 1:1 och 1:2 (A 5030), 2021-01-05
Plankarta
Planbeskrivning

Ändring av detaljplan DA 18, skolan 16 mfl (D 110), 2021-03-03
Plankarta med ändring
Bilaga till planbeskrivning

Ändring av detaljplan DA 28, skolan 1 (DA 111), 2021-03-03
Plankarta med ändring
Bilaga till planbeskrivning

Detaljplan för del av Stångehamn 1:6, Åsvallesund (A 5031) 2021-03-10
Plankarta
Planbeskrivning

Ändring av detaljplan över Döderhults kyrkotrakt DA 1 (DA 112) 2021-04-15
Plankarta med ändring
Bilaga till planbeskrivning

Ändring av detaljplan över Döderhults kyrkotrakt DA 2 (DA 113) 2021-04-15
Plankarta med ändring
Bilaga till planbeskrivning

Ändring av detaljplan över Döderhults kyrkotrakt DA 3 (DA 114) 2021-05-19
Plankarta med ändring
Bilaga till planbeskrivning

Ändring av detaljplan för Fröjdekulla 1:1, Manketorp 3:4 mfl DA 47 (DA 115) 2021-05-19
Plankarta med ändring
Bilaga till planbeskrivning

Detaljplan Oskarshamn 3:2, förskola Döderhult (A 116) 2021-06-19
Plankarta
Planbeskrivning