2022

Detaljplaner som fått laga kraft 2022

Detaljplan för del av Kristineberg 1:6 m.fl. fastigheter, Nitaregatan (A 5034), 2022-01-11

Detaljplan för Norrtorn 87 (A 5035), 2022-04-05

Ändring av detaljplan DA 39, Emmekalv 4:93 mfl (DA 117), 2022-04-05

Detaljplan för Snickeriet 7, 8 och 9 samt del av Oskarshamn 3:2 (A 5036), 2022-05-19


Detaljplan för Fårbo 16:5 och del av Fårbo 24:1 (MA 121),  2022-05-19


Detaljplan för del av Oskarshamn 3:54 samt del av Oskarshamn 3:3, Västra Begravningsplatsen (A5037),  2022-06-16

Detaljplan för Kajan 5 (A5038), 2022-06-16

Detaljplan för Lyckan 18 och del av Kristineberg 1:1 och 1:2 (A5039), 2022-07-21