Ändring av Orkanen 7

Syftet med ändringen är att minska prickmarkens omfattning samt öka byggrätten på fastigheten.  Fastigheten Orkanen 7 ligger ute på Mysingsö och är i privat ägo.

Planhandlingarna består av ändringen som läses tillsammans med planbeskrivning och plankarta till gällande detaljplan.

Planstatus: Detaljplaneprocessen är vilande för tillfället. 

Plankarta med ändring

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Barnchecklista

Gällande plankarta A4891

Gällande planakt A4891

 


Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa
på www.oskarshamn.se/personuppgifter