Ändring av Orkanen 7

Syftet med ändringen är att minska prickmarkens omfattning samt öka byggrätten på fastigheten.  Fastigheten Orkanen 7 ligger ute på Mysingsö och är i privat ägo.

Planhandlingarna består av ändringen som läses tillsammans med planbeskrivning och plankarta till gällande detaljplan.

Planstatus: Ändringen av detaljplan är ute för granskning 19 maj - 14 juni 2021

Plankarta med ändring

Bilaga till planbeskrivning

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Barnchecklista

Gällande plankarta A4891

Gällande planakt A4891

Samrådsredogörelse

 

Om du har synpunkter som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, skicka dem till oss!

Synpunkterna ska ha kommit in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 14 juni
2021.

Skicka dina synpunkter skriftligen till:
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 OSKARSHAMN


Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se


Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på:
www.oskarshamn.se/personuppgifter