Detaljplan för Brädholmen i Inre hamnen

Oskarshamn har ett fantastiskt läge precis vid havet. Och i takt med att hamnverksamheten – som i grund och botten är ursprunget till hela stadens uppkomst – flyttar allt längre ut i hamnen har det uppstått en hel del ytor i det spännande läget där staden och vattnet möts. Det handlar om Norra kajen, Brädholmen och Skeppsbrokajen. Snart har ingen av dessa någon större funktion för sjöfarten längre. Självklart är kommunens önskan att dessa områden ska sjuda av liv och rörelse, av stadsliv och attraktiva platser.

Detaljplanearbetet vilar
För tillfället har detaljplanearbetet för Brädholmen avbrutits och ligger vilande.