Detaljplan för del av Kristineberg 1-6 m fl fastigheter, Nitaregatan

Syftet med detaljplanen är att lägga till användningen vård samt att öka byggrätten inom planområdet.

Planområdet ligger i stadsdelen Gröndal, cirka 1,5 km från Oskarshamns centrum. Planområdets areal är på cirka 13.000 kvadratmeter.

Planområdet omfattar del av fastighet Kristineberg 1:6 som ägs av Oskarshamns kommun och fastigheterna Flaggan 1, Flaggan 2, Midgård 8, Midgård 9, Midgård 10 samt Midgård 11 som är privatägda.

Förslaget till detaljplan fanns ute för samråd under tiden 26 juni till 15 september 2020. 

Efter att detaljplanen har reviderats utefter de synpunkter som inkommit kommer förslaget att ställas ut för granskning.

Detaljplanen består av följande handlingar:

 

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:

Kansliet

e-post: sbk@oskarshamn.se

Tel. 0491-887 40