Detaljplan för Rosen 5

Syftet med planen är att möjligöra för bostad och centrumverksamhet inom fastigheten.

Planområdet ligger centralt i Oskarshamn stad, intill parkeringen vid COOP, vid hörnet Vikingsgatan/Södra långgatan. Planområdet innefattar fastigheten Rosen 5 i Oskarshamn stad.

Planstatus: Förslaget till detaljplan finns ute för samråd under tiden 20 maj – 12 juni 2022.

Detaljplanen består av följande handlingar:
Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Undersökning om betydande miljöpåverkan (pdf)

Synpunkter under samrådstiden lämnas senast den 12 juni 2022 skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se

Vill du boka ett möte för att ställa frågor och diskutera planförslaget ber vi er kontakta planavdelningen.