Pågående planprogram

Kommunen kan ange mål och utgångspunkter för planarbetet i ett särskilt program, ett så kallat planprogram. Planprogram kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på planeringsuppgiften till diskussion.

Planprogrammet för Inre Hamnen är antaget och kan ses under rubriken Antagna planprogram.

Just nu pågår inget arbete med planprogram men arbete pågår med flera detaljplaner, se Pågående detaljplaner.

Kontakta oss
Kontakta Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn