Planbesked

Ansöka om planbesked

Planbeskedet är till för dig/er som vill genomföra en åtgärd som kräver ny eller ändrad detaljplan och vill få besked om kommunen avser att påbörja planarbete. 

Kostnad

Att ansöka om planbesked medför en kostnad för den sökande. Kostnaden är oberoende om det slutgiltiga beskedet är positivt eller negativt och taxan tas ut från den dag ansökan inkommer till kommunen.

Beslut om planbesked kan inte överklagas.

För ansökan om planbesked vänligen kontakta planavdelningen, 0491–76 43 13 Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun. 

På Boverkets hemsida finns mer information om planbesked.