Ny översiktsplan

Översiktsplan Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som har varit ute på utställning under våren 2022. Planförslaget kompletteras nu med en bilaga Hantering av dagvatten i samband med översiktlig planering och därför förlängs granskningsperioden till den 1 augusti 2022. De synpunkter som hittills inkommit under utställningsperioden har tagits emot och behandlas inom ramen för det pågående granskningsförfarandet.

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras och omfattar hela kommunen. Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan.

Digital Översiktsplan

Nu finns det en digital version av Översiktsplanen som är uppbyggd som en responsiv webbsida, det vill säga att layouten anpassar sig för att fungera bra på både dator, surfplatta och mobiltelefon.

Den digitala versionen har fler inbäddade kartor än PDF-dokumentet och kartorna är även interaktiva så att användarna kan zooma och flytta runt. Den digitala versionen följer tekniska standarder för att uppfylla tillgänglighetskravet. I den digitala versionen finns också en större separat interaktiv ”samlingskarta” där alla olika kartlager i Översiktsplanen fritt kan kombineras med varandra.

Digital översiktsplan

Vi vill ha era synpunkter

Senast den 1 augusti 2022 behöver vi få era skriftliga synpunkter. Synpunkter på förslaget kan lämnas direkt i den digitala versionen av Översiktsplanen, med e-post till oversiktsplan@oskarshamn.se eller med vanlig post till Oskarshamns kommun, Märk mejlet eller kuvertet med ”Synpunkter översiktsplan”.

Postadress till Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706
572 28 OSKARSHAMN

Hur Oskarshamns kommun planerar och utvecklar framtidens samhälle påverkar invånarnas vardagsliv. Vi vill vara en attraktiv kommun, där människor vill bo, arbeta och leva. Det är människorna som får kommunen att växa och utvecklas säger Andreas Erlandsson, ordförande kommunstyrelsen. 

Om du har frågor angående förslaget till översiktsplan så är du välkommen att mejla till oversiktsplan@oskarshamn.se eller höra av dig via telefon till kommunens servicecenter, 0491-880 00.