Purple Flag

Oskarshamn har som de flesta andra städer mycket liv och rörelse i stadskärnan under dagtid, men efter klockan sex töms gator och torg. Vi vill att Oskarshamn ska upplevas tryggt, säkert och vara attraktivt fler timmar på dygnet.

Genom att ta del av Purple Flag Akademin Sverige, som har en processinriktad modell med olika verktyg, kan vi få mer kunskap att sammankoppla dag– och kvällsekonomin på ett strategiskt sätt. Purple Flag drivs av Attraktiva Oskarshamn AB men är ett samarbete mellan Oskarshamns kommun, Attraktiva Oskarshamn AB och andra aktörer.

Purple Flag-projektet syftar till att få en en trygg, säker och ren stad, med mångfald av aktiviteter och upplevelser.