Vatten, avlopp, städning, sophantering

Frågor och tjänster som berör renhållning, dricksvatten, avfallshantering och avlopp hanteras av både Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadskontoret.

Städavdelningens uppdrag är att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö samt att hålla våra lokaler i gott skick.