Återvinning, avfall, sophantering

Kommunala återvinningsstationer

Obs! De kommunala återvinningstationenerna har upphört från och med 31 december 2019. På KSRR:s webbplats kan du hitta din närmaste återvinningsstation. I Klintemåla kan endast glasförpackningar och tidningar lämnas.

Har du några frågor kontakta Servicecenter, servicecenter@oskarshamn.se, 0491-880 00.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för de övriga återvinningsstationerna i kommunen. På deras hemsida kan du bland annat läsa om hur du ska sortera dina använda förpackningar och tidningar samt information om tömning och städning på deras återvinningsstationer.

Sophämtningen och avfallshanteringen

Sophämtningen och avfallshanteringen sköts i Oskarshamns kommun av Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR). KSRR är ett kommunalförbund som har hand om insamling, behandling och deponering av hushållsavfall inom kommunerna Kalmar, Oskarshamn, Mörbylånga, Nybro och Torsås.

På KSSR:s hemsida hittar du information om bland annat:

  • öppettider på återvinningscentraler
  • hur du hittar till närmaste återvinningscentral
  • taxor och avgifter för hushållsavfall
  • latrin och slam
  • göra uppehåll i sophämtningen
  • blanketter