Klimatsäkra din avloppsanläggning

De pågående klimatförändringarna kan påverka din avloppsanläggning så att den fungerar sämre eller inte alls. Samhällsbyggnadskontoret rekommenderar därför att du  gör regelbundna kontroller.

I broschyren "Klimatsäkra din avloppsanläggning", finns checklistor som stöd för dessa kontroller.

Informationen är framtagen i samarbete med Miljösamverkan Sydost under 2022.