Nödvatten – vatten som ställs ut när vi inte kan leverera vatten

När området där du bor blir utan dricksvatten, antingen på grund av en skada i ledningsnätet eller att vattnet har blivit förorenat, och inte längre är drickbart så ställer Oskarshamns kommun ut nödvattentankar om inte felet kan åtgärdas inom rimlig tid.

Vid en situation där det är brist på vatten gäller ransonering och vattenbehovet beräknas till 3 till 5 liter per person och dygn.

De som är mest sårbara vid avsaknad av vatten får vatten först. Våra särskilda boenden, där gamla eller sjuka vårdas, är därför de som i första hand kommer att förses med vattentankar. Beroende på hur omfattande felet är, kan det dröja kortare eller längre tid innan samtliga förutbestämda platser har fått tankar på plats.

Vattnet hämtar du i egna medhavda vattendunkar. Tankarna med nödvatten fylls på kontinuerligt så länge behov finns. Vid en situation där det är brist på vatten gäller ransonering och vattenbehovet beräknas till 3 till 5 liter per person och dygn.

Vid en situation där det är brist på vatten gäller ransonering och vattenbehovet beräknas till 3 till 5 liter per person och dygn.

Om du har hus, kissa i din trädgård. Samla regnvatten eller ta havsvatten i en hink eller en vattenkanna som du sen använder för att spola i din toalett. Använd inte dricksvatten till att spola i toaletten.

Om vatten finns i kranen men har blivit förorenat gäller att vattnet kokas upp ordentligt och får svalna innan det används i matlagning eller som dryck.

Om det blir aktuellt att hela eller delar av kommunens hushåll behöver koka vattnet kommer vi att informera om det genom sms, radio P4 Kalmar, på vår webbplats och våra sociala medier och i lokalpress.

Frågor och svar om att koka vatten

  • Använd inte dricksvatten till att spola i toaletten och diska med – Samla regnvatten eller ta havsvatten i en hink eller en vattenkanna som du sen använder för att spola i din toalett. Använd inte dricksvatten till att spola i toaletten.
  • Hjälp en granne – Har du någon i din omgivning som behöver hjälp med dricksvatten? Hjälp gärna till att hämta dricksvatten.
  • Djurhållning – För att förse större djur såsom hästar med vatten, ombeds du som är djurägare använda vatten från vattendrag eller kontakta grannar med rent brunnsvatten. Kontrollera gärna förekomsten av vattendrag och grannar med brunnsvatten i förväg!
  • Checklista med tips om samhället inte fungerar som vanligt – På msb.se kan du ladda ner broschyren Om krisen eller kriget kommer där det finns en checklista med tips för att ordna mat, vatten, värme och kommunikation om samhället inte fungerar som vanligt.