Frågor och svar om egen brunn

Vad händer om vattnet tar slut i min brunn?

Oftast är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn, och att den håller rätt kvalitet. Är det låga vattennivåer generellt behöver man vara sparsam med vattnet om man har egen brunn. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. I extrema fall kan dock brunnen sina, och man behöver akut hjälp.

Jag har slut på vatten, var kan jag hämta dricksvatten?

Du kan köpa vatten av Tekniska kontoret, då ordnar du själv med transport och något att ta vattnet i. Kontakta kommunens Servicecenter, servicecenter@oskarshamn.se, 0491–880 00 så får du besked om tappningsställe beroende på var du bor och hur mycket du behöver. Utanför kontorstid kan du nå vår VA-beredskap via SOS Alarm på 0470–176 60.

Om du väljer att fylla på i brunnen kan du ringa ett åkeri som har möjlighet att köra ut en tankbil med dricksvatten. 

Kostnad för dricksvatten

Det kostar 10 kronor per kubikmeter att köpa vatten från tekniska kontoret samt eventuell timtid för Tekniska kontorets personal i samband med vattenpåfyllning. 

Vad ska jag tänka på när jag hämtar dricksvatten i dunkar så att det håller sig fräscht?

Fyll dunkarna med dricksvatten av bra kvalitet, till exempel kommunalt dricksvatten.
Använd väl rengjorda flaskor eller dunkar och förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt. Glasbehållare eller plastflaskor/dunkar märkta med symbolen "glas och gaffel" är utmärkta.

Rent dricksvatten i en ren behållare i kylskåp bör hålla lika länge som mjölk i kylskåp, det vill säga minst en vecka, troligen mycket längre tid.

Kan kommunen hjälpa till med flexitankar?

Kommunen har tyvärr inga tankar för utlåning.

Gäller särskilda regler för dig med djurhållning?

Vi försöker hitta en lösning från fall till fall beroende på vattenbehov. Kontakta Servicecenter, servicecenter@oskarshamn.se, 0491–880 00 som kan lotsa dig vidare. I mån av tid kan räddningstjänsten transportera, de har dock inga dricksvattengodkända tankar.

Jag har slut på vatten i min brunn. Ska man eller kan man fylla på?

Experterna har olika åsikter om det är bra att fylla på en brunn eller inte. Det beror på geologin samt om brunnen är grävd eller borrad. Hur eller hur är detta en mycket kortsiktig lösning, då vattnet lämnar brunnen på samma sätt som det strömmar till. Det finns också en viss risk att vattnet blir grumligt eller bara försvinner till ingen nytta, eftersom brunnsvattnet egentligen ska rinna till genom marken/sprickor i berget och inte komma uppifrån.

Om du väljer att fylla på brunnen kan du ringa ett åkeri som har möjlighet att köra ut en tank med vatten. 

Kan jag ansluta mig till kommunalt vatten?

Utbyggnaden av kommunalt VA följer den VA-plan som antogs av kommunfullmäktige 2015. Ligger fastigheten utanför VA-verksamhetsområdet kan det vara möjligt för fastighetsägaren att gräva fram till befintlig VA-ledning och koppla på sig samt sluta avtal om detta med Tekniska kontoret.

Jag har ofta slut på vatten i min brunn, nu vill jag borra djupare/ny brunn, hur går jag till väga?

Vi rekommenderar att du använder dig av certifierade brunnsborrare. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har i samarbete med certifieringsorganet SITAC och branschorganisationerna tagit fram de krav som ställs för certifiering av vatten- och brunnsborrare. Kontakta Servicecenter, servicecenter@oskarshamn.se, 0491–880 00 för information  om din fastighet ligger i område som kräver anmälan/tillstånd för borrning. Inga särskilda tillstånd krävs för att borra efter vatten. Glöm inte bort att ta ett prov på vattnet för att se om ytterligare rening behövs.

Mer läsning om enskilda brunnar