Klimatsäkra din brunn

De pågående klimatförändringarna påverkar mängden vatten i våra brunnar och sannolikt även vattnets kvalitet. Samhällsbyggnadskontoret rekommenderar därför att du som tar vatten från en egen brunn gör regelbundna kontroller.

I broschyren "Klimatsäkra din brunn",  finns checklistor som stöd för dessa kontroller.

Informationen är framtagen i samarbete med Miljösamverkan Sydost under 2022.