Vattnets hårdhetsgrad

Vattnet är antingen hårt eller mjukt. Hårdheten varierar lite beroende på var du bor och var just ditt vatten kommer från.

I hela Oskarshamns kommun har vi mjukt vatten. Ett mjukt vatten betyder att du kan använda mindre mängd rengöringsmedel och tvättmedel. Följ anvisningarna på paketen så att du inte överdoserar. Använder du mer blir det inte renare, däremot åker mer kemikalier ut i avloppet.

Ett mjukt vatten betyder också att du inte behöver avkalka så ofta och att det vanligen inte finns behov av att använda diskmaskinssalt.

Hårdheten är ett mått på hur mycket kalcium och magnesium vattnet innehåller och anges vanligen i tyska hårdhetsgrader (dH). Vatten som har en hårdhet på 1–6 dH klassas som mjukt vatten, 6–10 dH som medelmjukt vatten och 10–21 dH som hårt vatten. I förteckningen nedan framgår hårdhetsgraden på vattnet där du bor.

  • Oskarshamns vattenverk – 2 dH, mjukt
  • Kristdala vattenverk – 1 dH, mjukt
  • Fårbo vattenverk – 2 dH, mjukt
  • Bockara vattenverk – 3 dH, mjukt

Notera att värdena gäller enbart det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan vattnet ha en annan hårdhetsgrad. Därför är det bra att kontrollera vattenkvaliteten regelbundet.