Inflyttning och ansökan om mottagande för barn eller elev från annan kommun

När placering i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem önskas i Oskarshamns kommun för barn och elev som är folkbokförda i annan kommun gäller följande:

Blanketten "Ansökan om mottagande för barn/elev från annan kommun än Oskarshamn" ska fyllas i och skrivas under av vårdnadshavare. Blanketten finns under mina sidor.

Ansökan ska vara fullständig ifylld av vårdnadshavare för att kunna hanteras av bildningsförvaltningen.

Beslut skickas till vårdnadshavare efter hantering av ansökan av bildningsförvaltningen.

Kan jag ansöka till förskola och fritidshem när man är folkbokförd i annan kommun?

Som vårdnadhavare kan du göra en ansöka till förskola och fritidhem utan att logga in.

När beslut om mottagande är klart uppdaterar vi informationen i vårt verksamhetssystem och ni kan därefter logga in med BankID. Meddelande skickas via angiven e-post.

Kan jag ansöka om inflyttning för elev när man är folkbokförd i annan kommun?

Som vårdnadshavare kan du ansöka om inflyttning för elev utan att logga in.
När beslut om mottagande är klart uppdaterar vi informationen i vårt verksamhetssystem och ni kan därefter logga in med BankID. Meddelande skickas via angiven e-post. 

Här kommer du till vår e-tjänst förskola, fritidshem och skola.