Ansökan om plats i förskola och fritidshem

Det är vårdnadshavare för barnet som ansöker om plats i förskola och fritidshem. 
Finns det två vårdnadshavare är båda platsinnehavare vid ansökan. Har vårdnadshavarna åtskilt boende, men gemensam vårdnad, ansöker respektive vårdnadshavare för sin egna plats i förskolan/fritidshem.

Ansökan om plats görs via Oskarshamns kommuns E-tjänst förskola, fritidshem och skola.
Följ länk till höger i rubriken E-tjänster.

Ansökan kan göra utan att logga in med BankID men för att kunna följa sina ärenden måste man logga in.

Folkbokförd i annan kommun än Oskarshamns kommun?

Information om hur en ansökan görs finns på sidan inflyttning och ansökan om mottagande för barn/elev från annan kommun.

Köbekräftelse

När ansökan gjort via vår e-tjänst får vårdnadshavare som ansökt om plats ett mail om köbekräftelse via vårt system. Man följer sina ärenden genom att logga in och går till Min sida och Mina ärenden. 

Turordning

Huvudregeln är att plats erbjuds efter ködatum, som är detsamma som anmälningsdatum.
Barn med behov av nattomsorg har förtur till Sidensvansens förskola.
Huvudregeln gäller med följande undantag:

  1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.
  2. Ett syskon har förtur för att erbjudas plats i samma förskola eller pedagogisk omsorg som det äldre syskonet.

Omplacering

Vårdnadshavare som önskar omplacering till annan förskola ansöker om detta via e-tjänsten. Ansökan behandlas enligt samma regler som ansökan om förskoleplats, med undantag för att kötiden kan bli längre än fyra månader, byte sker i mån av plats.

Placering inom förskola

Den som har ansökt om plats i förskolan ska inom 4 månader efter att ansökan registerats eller om önskat placeringsdatum är längre fram än 4 månader, erbjudas plats vid någon av kommunens förskolor.

Placering inom fritidhem

Den som har ansökt om plats i fritidshem ska erbjudas plats så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. Fritidshem önskas till den skola eleven går på.