Avgifter i förskolan och fritidshem

Måste alla betala avgift?

Alla betalar avgift tolv månader om året med start den dagen barnet börjar i förskolan eller fritidshem. Hur mycket avgiften blir beror på vilken inkomst som du lämnat in. 

Barn mellan ett och två år har avgiftsbelagd placeringen. Oavsett hur många timmar placeringen används och för vilken grund för placering gäller.

Undantaget är allmän förskola

Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Om ditt barn har rätt till allmän förskola och har en placering på över 15 timmar. Då har du en avgiftsreducering på 30 procent på avgiften. Avdraget syns på fakturan.

Hur mycket ska jag betala i avgift för mina barn?

Det är hushållets samlade inkomst per månad före skatt som avgör hur stor avgiften blir. När en vårdnadshavare arbetar utomlands räknas även den inkomsten som grund för hushållets avgift.

Oskarshamns kommun följer förordningen om maxtaxa. När Skolverket justerar beloppet följer kommunen det. Maxtaxa gäller i både kommunal och fristående förskola.

Vårt barn bor växelvis hos två vårdnadshavare. Hur blir avgiften?

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad och delad placering är tillsammans ansvariga för avgiften. Avgiften fördelas på hushållets inkomst, vilket gör att vårdnadshavarna kan betala olika summor. Vårdnadshavarna får varsin faktura per hushåll.

Om en vårdnadshavare inte längre behöver någon placering, görs en uppsägning. Hela betalningsansvaret flyttas då över till den vårdnadshavare som fortfarande använder platsen.