Inkomst- och sambokontroll

Inkomstkontroll görs årligen

Oskarshamns kommun genomför varje år en inkomstkontroll av de hushåll som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. De inkomstuppgifter hushållen lämnat in jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket. Det är vårdnadshavarna som meddelar vilken inkomst hushållet har och också meddelar när det blir förändringar.

Bildningsförvaltningen vill med kontrollen följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller.

Om kontrollen visar att fel avgift har betalats kommer en avgiftsjustering att ske. Om ett hushåll betalat för lite skickas en retroaktiv faktura ut och om ett huhåll har betalat för mycket görs en återbetalning.

Kontrollen genomförs retroaktivt varje år. Det betyder att uppgifterna som kontrolleras avser två år bakåt i tiden.

Sambokontroll görs varje månad

Varje månad genomförs en sambokontroll som baseras på folkbokföringsadressen. Registrering av förändrade familjeförhållande kommer från Skatteverket.

Du kan själv via vår e-tjänst registrera ny sambo alternativ ta bort samborelation, vi kontrollerar den mot Skatteverket. Ändringen börjar gälla från den första i nästkommande månad.

Sambokontroll genomförs eftersom det är hushållets gemensamma inkomst som ligger till grund för hur stor avgiften blir och för att varje vårdnadshavare får en egen faktura.

Kontakta oss
Avgiftskontroll
Tfn: 0491-880 00
Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn