Betalning av avgift och faktura frågor inom förskola/fritidshem

Betalning av avgift

Avgift betalas från första inskolningsdagen och faktureras tolv månader per år. Detta innebär att avgift betalas även under semester samt om barnet är ledig eller sjuk t samt stängningsdagar. Efterdebitering kan ske om det inte föreligger särskilda skäl.

Faktura kommer från kommunen varje månad och ska vara betalad senas den sista den aktuella månaden.

Avgift faktureras och ska betalas även under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Uppsägningstiden av plats är två månader och räknas från den dag uppsägningen registrerats av platsinnehavaren via vår e-tjänst.

Autogiro och E-faktura

Du kan ansöka om Autogiro via vår e-tjänst på Mina sidor/e-tjänster och sök på Autogiro. Välj tjänsten för att gå vidare.

E-faktura görs via din bank.

Betalning av faktura - Oskarshamns kommuns kravhantering

Om faktura inte betalas på förfallodagen sänds först en betalningspåminnelse ut och den hanteras av Visma Collectors AB.

Om fakturan inte betalats efter den första betalningspåminnelsen hanterar Visma Collectors AB det som ett inkasso-ärende.

I följande frågor kontaktas Visma Collector:

  • Betalningspåminnelse
  • Inkasso
  • Betalningsföreläggande

Visma Collectors AB, 0771–23 24 00

Amorteringsplan 

Amorteringsplan beviljas inte för fakturor som debiteras månadsvis.

Vid inkomstkontrollen kan en amorteringsplan erbjudas och beviljas i första hand maximalt tre månader. Kontakta bildningsförvaltningen när du fått din faktura för inkomstkontrollen eller maila till avgiftskontroll@oskarshamn.se